Privacy statement

Vespucci hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Dit beleid geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Vespucci.

Vespucci, gevestigd aan de Henri Dunantlaan 441 te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzamelt middels deze website.

Indien u een contactformulier invult, online een offerte aanvraagt, een product bestelt, gebruik maakt van online diensten van Louwman Exclusive of een vraag stelt en/of een nieuwsbrief aanvraagt, gaan wij ervan uit dat u toestemming heeft gegeven tot het verstrekken en verwerken van uw persoonsgegevens.

Alle persoonlijke gegevens die u Vespucci via deze website toevertrouwt, zullen uitsluitend door ons worden gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren en u te informeren over onze producten en diensten als beschreven in dit beleid.

Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Vespucci dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vespucci stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Vespucci heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwt om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden, om uw informatieaanvraag te verwerken, om u offertes en/of informatie te sturen, om bepaalde producten en/of diensten aan u te leveren, (telefonisch) contact met u op te nemen of ten behoeve van de uitvoering van de tussen u en Vespucci gesloten overeenkomst. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om marktonderzoek te doen om onze dienstverlening en productaanbod te optimaliseren en onze service en deze website te verbeteren. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners welke de aangeboden diensten en/of producten leveren of (post)bedrijven die de diensten of producten leveren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Wij zullen echter altijd uw toestemming verzoeken om uw gegevens te gebruiken voor deze marketingdoeleinden.

Vespucci zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Vespucci uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Vespucci verstrekt uw persoonsgegevens in specifieke gevallen aan derden indien Vespucci u een product levert in het kader van samenwerkingsverband met derde partijen of voor de behandeling van uw aankoop of aanvraag waarvoor het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, of voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden in dat geval zowel in ons klantenbestand als het klantenbestand van onze partners opgenomen. Wij laten u altijd voorafgaand weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat. Vespucci eist van deze bedrijven dat ze uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan door Vespucci is aangegeven. Vespucci verkrijgt uw persoonlijke gegevens soms van andere partijen buiten Vespucci bijvoorbeeld wanneer een partnerbedrijf uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.

Vespucci maakt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens openbaar, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, zoals voorkoming of bestrijding van fraude of indien dit noodzakelijk is, zoals bij de verdediging of bescherming van onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze klanten.

Deze website stuurt kleine tekstbestanden, cookies, naar uw computer. Sommige cookies worden voor de duur van uw bezoek op uw computer geplaatst, andere cookies worden voor een bepaalde tijd op uw computer geplaatst. Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over uw gebruik van onze website en het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Sommige zogeheten functionele cookies, welke ook door derden geplaatst kunnen worden, maken het mogelijk om bijvoorbeeld een video of animatie te bekijken. Met cookies kunnen wij onder meer het surfgedrag van bezoekers analyseren opdat de website kan worden geoptimaliseerd en worden aangepast op uw interesses. Ook worden deze gegevens gebruikt voor marktonderzoek en marketingdoeleinden. Wij maken daarvoor onder meer gebruik van analytische cookies die worden geplaatst door derden, zoals Google Analytics.

Vespucci is gerechtigd zonder uw toestemming niet-persoonlijke informatie te verzamelen middels analytische cookies. Uit deze verzamelde informatie kan uw identiteit niet worden opgemaakt. De informatie wordt door Vespucci gebruikt om haar website te verbeteren en marktonderzoek te doen. De niet-persoonlijke informatie wordt aan derden verstrekt in verband met het gebruik van deze website.

U kunt weigeren cookies te plaatsen of deze verwijderen middels uw webbrowser. Wij verwijzen u naar de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover. Indien u het gebruik van cookies weigert, kan zijn dat een aantal functies op deze websites niet of niet goed werkt.

Op onze websites kunnen links naar andere websites staan, of u wordt via een link van een andere website naar onze website verwezen. Vespucci is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens door andere websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere ondernemingen. Wij adviseren u het privacybeleid van de betreffende websites te raadplegen.

Vespucci behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en nodigt de gebruiker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.

Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstrekt wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, of als u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens verzoeken contact met ons op te nemen.